Beton towarowy - wytwórnia

Wraz z powstaniem spółki Kombinat Budowlany w 1993 roku powstała wytwórnia betonu towarowego, która początkowo mieściła się przy ulicy

Ciołkowskiego 88 i działała tam do czasu zastąpienia wysłużonego węzła przez nową wytwórnię betonu w 2010 roku.


Nowa betoniarnia zlokalizowana jest w zachodniej części Białegostoku przy ulicy Elewatorskiej 13B. Mieści się tam nowoczesny komputerowo

sterowany węzeł betoniarski firmy Teka z mieszalnikiem o objętości 1,5m3 umożliwiający pracę przy temperaturze do -10⁰C.


Wytwórnia gwarantuje najwyższe standardy jakościowe produktów (nad czym czuwa zespół kontroli jakości) jak również zapewnia

profesjonalną obsługę zorientowaną na potrzeby klienta.


Wytwórnia posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego (świadectwo numer PC 044BD) i zapraw (świadectwo numer 2311-

CPR-067), a także certyfikat PCC potwierdzający zgodność systemu zarządzania zakładem z wymaganiami normy PN-EN 9001:2009 i PN-EN

14001:2005 (świadectwo numer PCC/PB/0120-0140/R). W marcu 2013 roku wytwórnia została wyróżniona Znakiem Jakości Stowarzyszenia

Producentów Betonu Towarowego. W 2015 roku spełniła niezbędne wymagania by otrzymać prawa do używania tego znaku jakości do 2019 roku.

206-znak-1
206-znak-2
CPR-zaprawy