Laboratorium

Laboratorium skoncentrowane jest przede wszystkim na bieżących badaniach w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, ale świadczy również usługi na zlecenie klientów.

Prowadzimy badania w zakresie:

 • mieszanki betonowej:
  • pobieranie próbek według normy PN-EN 12350-1
  • pomiar temperatury
  • pomiar konsystencji metodą opadu stożka według normy PN-EN 12350-2
  • pomiar zawartości powietrza metodą ciśnieniową według normy PN-EN 12350-7
  • badanie struktury porów powietrznych napowietrzonych mieszanek betonowych metodą AVA (Air Void Analyzer)
 • betonu:
  • wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałości według normy PN-EN 12390-2
  • pomiar wytrzymałości na ściskanie według normy PN-EN 12390-3
  • badanie nasiąkliwości według normy PN 88/B-06250
 • zapraw:
  • oznaczanie konsystencji za pomocą stolika rozpływu według normy PN-EN 1015-3
  • oznaczanie gęstości według normy PN-EN 1015-6 i PN-EN 1015-10
  • badanie zawartości powietrza według normy PN-EN 1015-7
  • badanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie według normy PN-EN 1015-11
 • kruszywa:
  • pomiar wilgotności
  • analiza sitowa z określeniem procentowej zawartości pyłów mineralnych według normy PN-EN 933-1

 
Ceny netto wybranych usług laboratoryjnych:

 • pobieranie próbek (3 sztuki), badanie konsystencji i temperatury mieszanki betonowej (na terenie Białegostoku) – 200 złotych
 • badanie zawartości powietrza (na terenie Białegostoku) – 100 złotych
 • pielęgnacja próbek i badanie wytrzymałości na ściskanie – 50 złotych za sztukę
 • badanie wytrzymałości na ściskanie – 25 złotych za sztukę
 • analiza sitowa kruszywa – 300 złotych

Istnieje możliwość wykonania badań poza Białymstokiem po indywidualnym ustaleniu terminu i kosztów usługi.